AKTUALNOŚCI

 
 
Obraz Dagmara Ewertowska
Nagrody Feniksa przyznane!
Napisane przez: Dagmara Ewertowska ( środa, 11 maj 2016, 21:59 )
 

                                                                                                      

W Gimnazjum w Jasienicy po raz pierwszy w roku szkolnym 2015/2016, Rada Rodziców zorganizowała konkurs dla uczniów o nazwie „Feniks”. Nagroda „Feniks” stanowi formę wyróżnienia dla uczniów za ich rzetelną pracę społeczną, wzorową postawę oraz wybitne osiągnięcia w tym artystyczne i sportowe. Nominacje do nagrody są składane, na specjalnych wnioskach, przez uczniów całej klasy wraz z wychowawcą. Uczeń kandydujący do nagrody „Feniks” powinien spełnić przynajmniej jeden z warunków: 1.swoimi osiągnięciami promuje gminę w regionie, województwie, kraju, za granicą, 2.może poszczycić się własnym dorobkiem twórczym, 3.posiada nieprzeciętne osiągnięcia artystyczne, 4.uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym), 5.swoją postawą jest godny naśladowania i może być wzorem dla innych uczniów, 6.uczynił coś co powinno być nagrodzone (z wyjątkiem osiągnięć w nauce). W pierwszej edycji konkursu Rada Rodziców przyznała 6 nagród. Pierwsze miejsce w konkursie Feniksa zdobył Marek Badura z klasy 3C. Marek działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce, a także ma wysokie osiągnięcia w konkursach dotyczących Pierwszej Pomocy. Drugie miejsca zajęli: Małgorzata Gaik z klasy 3D, Julian Kominiak z klasy 3B i Vanessa Ta Van z klasy 3C. Małgosia jest wolontariuszką w Domu Opieki "Samarytanin", Oazie Rodzin i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Julian tworzy własne kompozycje muzyczne, a Vanessa aktywnie działa w grupie wolontariuszy "Anioły ze szkoły". Trzecie miejsca zajęły Maja Ickiewicz i Katarzyna Zontek, uczennice klasy 2C. Obie osiągają znaczące wyniki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym. Warto podkreślić, że osoby nagrodzone w tegorocznym konkursie Feniksa, promują szkołę i Gminę Jasienicę na licznych konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Często w nich zajmują wysokie lokaty. Nagrody, w postaci bonów podarunkowych od 150 do 300 zł zostały przyznane podczas akademii z okazji święta 3 Maja, w dniu 28 kwietnia br. Serdecznie gratulujemy!

Rada Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy