AKTUALNOŚCI

 
 
Obraz Piotr Kliber
Specjalne lekcje z wolontariatu
Napisane przez: Piotr Kliber ( niedziela, 15 maj 2016, 22:40 )
 

W dniach 26 i 27 kwietnia 2016r. odbyło się dwudniowe, bezpłatne szkolenie w wymiarze 10 godzin lekcyjnych z Wolontariatu dla uczniów naszego gimnazjum. Szkolenie przeprowadzone zostało przez założyciela i koordynatora Centrum Wolontariatu przy Teatrze Grodzkim w Bielsku- Białej p. Monikę Pendolską. Uczestnikami szkolenia byli głównie uczniowie klas pierwszych i trzecich, którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestnictwa. Szkolenie w formie warsztatów oparte było na nowatorskim, pilotażowym programie edukacyjnym skonstruowanym w oparciu o najwyższe standardy europejskie, dotyczące aktywności społecznej i obywatelskiej, uwzględniając zagadnienia poświęcone możliwościom rozwoju osobistego i zawodowego.

Podczas zajęć uczniowie poznali zagadnienia dotyczące organizacji pozarządowych, w jaki sposób działają oraz jak zaangażować innych i zachęcić ich do działania. Poznali również co to jest wolontariat oraz uczestnictwo społeczne i w jaki sposób działalność społeczna może pomóc młodym ludziom wejść na rynek pracy. Szkolenie miało na celu wzmacnianie poczucia odpowiedzialności młodzieży za swoje otoczenie i za własny rozwój, co prowadzi do budowy kapitału społecznego młodzieży, która w dalszym czasie może zainteresować się udziałem w lokalnych organizacjach. Na koniec warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Monika Lisiecka