AKTUALNOŚCI

 
 
Obraz Piotr Kliber
Gwarowe potyczki
Napisane przez: Piotr Kliber ( czwartek, 2 czerwiec 2016, 22:54 )
 

Już po raz trzynasty gościnne mury sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy gościły recytatorów występujących podczas konkursu „Czy znasz gwarę Śląska Cieszyńskiego?” pod patronatem Wójta Gminy Jasienica i Starosty Bielskiego. Zmagania miały miejsce 12 maja 2016 r. i były pierwszą częścią projektu „Bajtel i starzik rzondzom po naszymu - gwarowe spotkania pokoleń" opracowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica, który został dofinansowany przez Gminę Jasienica. Konkurs był adresowany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych Gminy Jasienica i terenów ościennych. Tym razem zaprezentowało się 12 recytatorów.W jury zasiedli znawcy gwary Śląska Cieszyńskiego i miłośnicy pięknej recytacji: pan Józef Niesyt, pani Krystyna Niemiec, pani Maria Hareńczyk i pani Agnieszka Bronowska. Zmagania konkursowe poprzedził występ zespołu muzycznego z Gimnazjum w Jasienicy pod kierownictwem pana Stanisława Urbana. Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać i oklaskiwać piosenki ludowe z terenu Śląska Cieszyńskiego i z Żywiecczyzny.

Potem sceną zawładnęli recytatorzy – przedstawili teksty prozatorskie i poetyckie pisane gwarą.Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury ogłosiło werdykt:

- pierwsze miejsce zdobyły siostry Joanna i Katarzyna Leś, które opowiedziały, jak niegdyś kisiło się kapustę,
- drugie miejsce zdobyli Wojciech Mola za pięknie przedstawioną historię Ondraszka i Ewelina Kidoń, która zaprezentowała „Opowiastki josiyniczanina”,
- trzecie miejsce – dla Pauliny Żebrowskiej ( „Goleszowski groniczek”) i Mai Ickiewicz („O mokrej pani Suchej”).

Wyróżnienia otrzymały Izabela Pałucha i Katarzyna Zontek. Uczniowie Gimnazjum w Jasienicy – Wojciech Mola oraz Ewelina Kidoń – mieli okazję przedstawić swoje teksty także podczas Powiatowego Konkursu Gwarowego w Pierśćcu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. W tym miejscu organizatorzy pragną gorąco podziękować Biuru Promocji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za hojność i wsparcie rzeczowe konkursu. Słowa podziękowania skierowane są również do Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za nieodpłatne użyczenie sali oraz do Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy za nieodpłatne wypożyczenie naczyń. Przeprowadzenie konkursu było możliwe dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli, którym w tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Jolanta Szczugiel